Podívejte se jak vypadala běžná rodina v průběhu obrovského hladomoru v Indii

1152

Hrůzný hladomor, který trval od roku 1876 do roku 1878 poznamenal jižní Indii neblahým způsobem. Hladomor zapříčinil zhruba 5,5 milionů úmrtí, dětí i dospělých. 

Velký hladomor byl nejspíše způsoben, rozmanitým a nepřestávajícím suchem, který vyústil v absenci úrody. Hladomor nastal v dobu, kdy koloniální vláda chtěla maximálně snížit náklady na sociální péči občanů Indie. 

Velký hladomor v Indii měl trvalý politický dopad na události v Indii. Britští velvyslanci, kteří nechtěli, aby se o obrovském hladomoru vědělo, potlačili oficiální debatu na téma „Jak vyřešit hladomor“. Byli to William Wedderburn a A. O. Hume.